Over Sensitivia

Sensitivia verzorgt

Ouderbegeleiding

  • Kortdurende video interactie begeleiding voor ouders in de thuissituatie

Coaching van medewerkers in organisaties

  • Video interactie begeleiding + pedagogische ontwikkeltrajecten voor medewerkers in o.a. de kinderopvang, peuterspeelzalen en het basisonderwijs
  • Coaching op de werkvloer, zowel met als zonder gebruik van de videocamera, voor de implementatie van (nieuwe) spel en opvoedmethodieken
  • Coaching op de werkvloer van de methode Speelplezier in o.a. de kinderopvang en peuterspeelzalen                                                                                                           Methodiek Speelplezier ontwikkelt door Margot Wouterse Schmitz

Spelbegeleiding

  • Spelbegeleiding voor kinderen van 0- 5 jaar met behulp van Speelplezier

Sensitivia staat symbool voor de band en het gevoel tussen ouder en kind of medewerker en kind, maar ook voor het leren herkennen en begrijpen van de initiatieven van het kind om contact te maken en aan te geven wat het nodig heeft. Het onderstreept bovendien mijn manier van begeleiden waarbij oprechte aandacht, begrip en betrokkenheid centraal staan.