Voor organisaties

Pedagogisch ontwikkeltraject

Door in teamverband naar videobeelden te kijken, krijgen de medewerkers inzicht in het pedagogisch klimaat en de invloed hiervan op het contact en de communicatie met de kinderen. Ze  leren een concrete vertaalslag te maken van het pedagogisch beleid naar het pedagogisch handelen zodat ze het klimaat kunnen optimaliseren. De videobeelden worden als extra ondersteuning gebruikt om de interactievaardigheden te bespreken in de context van de eigen praktijksituatie.

Coaching op de werkvloer

Coaching op de werkvloer geeft de medewerkers de kans om een (nieuwe) spel – of  opvoedmethodiek onder begeleiding te oefenen in de eigen praktijksituatie en direct vragen te stellen. Ze ontdekken al doende wat kind(eren) nodig hebben en hoe ze hun interactievaardigheden kunnen inzetten om hen te ondersteunen. De videobeelden helpen de medewerkers te zien wat het effect is van hun handelen.