Voor ouders

Wanneer spelbegeleiding?

Kind en spel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een kind speelt niet om zich te ontwikkelen maar ontwikkelt zich door te spelen. Bij de meeste kinderen gaat spelen vanzelf. Er kunnen oorzaken zijn waardoor de (spel)ontwikkeling niet op gang komt of slechts gedeeltelijk ontwikkelt, bv.
◾Lichamelijke of cognitieve beperking
◾Ingrijpende gebeurtenissen
◾Andere verwerking van prikkels
◾Langdurige ziekte

Als een kind niet kan spelen dan laat het mogelijk via zijn gedrag zien dat het zich niet veilig voelt of niet lekker in zijn vel zit. Het kind is bv. extreem boos, huilt veel, is onrustig, of juist teruggetrokken, angstig, verlegen. Ook lichamelijke uitingen zoals een gespannen houding, houterige bewegingen, onhandig zijn, kunnen signalen zijn.

Heb je zorgen over de (spel)ontwikkeling van je kind? Of heb je vragen met betrekking tot het spelen van je kind? Dan kan ik de ontwikkeling van je kind spelenderwijs ondersteunen en stimuleren. Maar ook praktische tips geven hoe je zelf je kind kunt begeleiden.

Werkwijze

In een kennismakingsgesprek inventariseren we gezamenlijk de hulpvraag en maken we concrete afspraken m.b.t. de spelbegeleiding. Ik maak ten minste 15 minuten filmopnames van het spel van het kind en van jouw manier van meespelen. Deze opnames worden door mij geanalyseerd. Tijdens een volgende afspraak zal ik in een vertrouwde spelomgeving met het kind meespelen waarbij aansluiten bij zijn spelinitiatieven centraal staat. Daarna bekijken en bespreken we samen de spelmomenten die gefilmd zijn. Ik help je om te ontdekken wat je kind nodig heeft maar ook hoe jij je kind daarin op een positieve manier kunt ondersteunen.

Alles wat wij bespreken, beschouw ik als vertrouwelijk. Ik verstrek geen informatie of videobeelden aan anderen zonder toestemming. Na afsluiting van de video interactie begeleiding of spelbegeleiding kun je een dvd met de geselecteerde videobeelden ontvangen tegen een kleine vergoeding.