Service

Ouderbegeleiding

  • Kortdurende video interactie begeleiding voor ouders in de thuissituatie

Spelbegeleiding

  • Spelbegeleiding voor kinderen van 0 – 5 jaar met behulp van Speelplezier

Coaching van medewerkers in organisaties

  • Video interactie begeleiding + pedagogische ontwikkeltrajecten voor medewerkers in o.a. de kinderopvang, peuterspeelzalen en het basisonderwijs
  • Coaching op de werkvloer, zowel met als zonder videocamera, voor de implementatie van (nieuwe) spel en opvoedmethodieken
  • Coaching op de werkvloer van de methode Speelplezier voor medewerkers in o.a. de kinderopvang en peuterspeelzalen
    (Methodiek Speelplezier ontwikkelt door Margot Wouterse Schmitz)