Voor organisaties

Deskundigheidsbevordering

Voor organisaties, die hulp kunnen gebruiken bij de deskundigheidsbevordering van hun medewerkers, bied ik begeleiding op maat. Tijdens een intakegesprek wordt in overleg de inhoud bepaald. Men kan kiezen uit de onderstaande opties.

Video interactie begeleiding

Door individueel of in teamverband naar videobeelden te kijken, kunnen de medewerkers op inspirerende en respectvolle wijze inzicht opdoen hoe kinderen contact maken en communiceren.

Als leidraad gebruik ik videobeelden van alledaagse eet- , spel- en verzorgingsmomenten in de kinderopvang of peuterspeelzaal en van spel- en leermomenten in het onderwijs. De videobeelden laten helder zien op welke manier kinderen hun lichaamstaal en andere initiatieven inzetten om dingen duidelijk te maken. De medewerkers leren via VIB oog te hebben voor die grote variatie aan initiatieven. Zij leren er een passend antwoord op te geven zodat het kind zich begrepen voelt. Door deze bewustwording begrijpen de medewerkers bovendien het kind nog beter, gaan het anders benaderen en ervaren meer positief contact.

Natuurlijk zijn initiatieven van kinderen niet altijd positief. De videobeelden geven inzicht in het gedrag van het kind en laten de medewerkers zien wat hun rol hierin is. Zij leren begrijpen wat het kind nodig heeft en kunnen vervolgens een effectieve en positieve manier van communiceren toepassen die aansluit bij de behoefte van het kind.

Het bekijken en bespreken van de videobeelden uit de eigen praktijksituatie wordt in eerste instantie soms als spannend ervaren maar door het benadrukken van de reeds aanwezige kwaliteiten en positieve contactmomenten wordt het al snel als leuk en motiverend ervaren.