‘Het gevolg van deze toename van sensitieve responsiviteit bij de pm’s is ook direct te zien bij de kinderen.’

‘We hebben begin 2016 Marjon ingeschakeld voor VIB teambegeleiding omdat de pedagogisch medewerkers in onze verticale groepen zoekende waren hoe beter af te stemmen op situaties waarin baby’s en jonge kinderen veelvuldig huilen of andere signalen/initiatieven laten zien. De vraag van de pm’s was: ‘ Hoe kunnen wij onze aandacht beter richten en daarmee de emotionele veiligheid van het kind vergroten?’

De VIB teambegeleiding van Marjon heeft bijgedragen tot het gerichter kijken en luisteren naar de (non) verbale communicatie van de kinderen, het begrijpen van het huilen en de behoefte die het kind daarmee kenbaar wil maken. (Zoals bijvoorbeeld overprikkeling, ontwikkelingsfrustraties en de natuurlijke ontwikkelingsdrang). De pm’s zijn zich door het kijken naar de beelden ook bewuster geworden van de eigen reacties en patronen op signalen. Zij hebben direct toepasbare handvaten ontvangen en weten hun handelen beter af te stemmen op de behoeftes van het jonge kind.
Het gevolg van deze toename van sensitieve responsiviteit bij de pm’s is ook direct te zien bij de kinderen. Ze lijken meer tevreden en meer ontspannen omdat ze zich beter gehoord, gezien en begrepen voelen. Ouders merkten dit ook meteen op bij het ophalen van hun kind. Betere feedback kun je niet krijgen.

Marij de Veen, directrice KDV Ubbeltje Beek ( december 2016)

Dit vind je misschien ook leuk...